Strona główna

Inwestycje to zainwestowanie funduszy w dane przedsięwzięcie w celu zwiększenia majątku. Można przyjąć, że inwestycje to alokacje zasobów finansowych, które wyróżniają się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas.
Inwestowanie polega na pomnażaniu swoich wkładów finansowych przy jak najniższym poziomie ryzyka jego utraty. To także aktywa nabywane w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, które są efektem przyrostu z ich wartości, uzyskania odsetek lub innych źródeł w tym także z transakcji handlowych. Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści polegających przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony zysk.

Inwestować może każda osoba, która ukończyła 18 lat. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, a wyciągając wnioski z podjętych działań, kolejne inwestycje będą mądrzejsze i bezpieczniejsze.

Gdy Ty pracujesz Twoje pieniądze też mogą pracować.

Pomnóż swój kapitał, bez konieczności spędzania kolejnych godzin w pracy. Poświęć wolny czas rodzinie, znajomym lub samemu sobie. Pozwól swoim pieniądzom pracować za Ciebie, nawet przez całą dobę, dzięki bezpiecznym i przemyślanym inwestycjom.

Inwestycje możemy podzielić ze względu na:

CZAS

Inwestycje długoterminowe, takie jak nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, czy też aktywa finansowe oraz inwestycje krótkoterminowe, na przykład lokaty, udziały i akcje, metale szlachetne, dzieła sztuki itd.

CEL

Wśród nich wyróżniamy inwestycje odtworzeniowe,  modernizacyjne, rozwojowe, strategiczne, a także inwestycje dotyczące interesu politycznego i ustroju społecznego oraz wiele innych.

PRZEDMIOT

Mowa tu o inwestycjach rzeczowych, czyli dobrach namacalnych i nienamacalnych, ale także inwestycjach finansowych oraz w kapitał ludzki.

Skontaktuj się z naszym doradcą, aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych produktów inwestycyjnych. Wspólnie dobierzemy najlepsze inwestycje dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości.

Dyrektor Zarządzający spółki Wschodnie Centrum Biznesu
Marek Wieczorek
 510160403
 marek.wieczorek@w-cb.pl